AUDIO KNJIGA

“Srebrenica-hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem”

AUTOR: MATTHIAS FINK

Genocid Srebrenica

Presude

Na linku https://www.icty.org/bcs/cases/spisak-presuda,
možete pročitati više o presudama MKSJ
kao i preuzeti kompletne materijale u PDF formatu.

O nama

Fondacija svojim programima i projektima daje doprinos u razvoju demokratije, socijalne tržišne privrede, međureligijskog dijaloga, te međunarodne saradnje. Ovdje će biti predstavljene aktivnosti Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini.